Wettelijke informatie

Fichet Security Solutions France

Maatschappelijke zetel: 
7 rue Paul Dautier 
78141 Vélizy-Villacoublay  

Postadres: 
CS 50011 
78141 Vélizy-Villacoublay 
Cedex Frankrijk   

Tel.: +33(0) 1 34 65 65 34
info@fichetgroup.fr 

FICHETGROUP.FR

SAS met een kapitaal van € 16.488.669 
HR Versailles 549 850 253 
Siret 54985025301505 
Btw FR 0 55449850253

Host

De website wordt gehost door So you Start – OVH SAS, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France. Het is gemaakt en geproduceerd door Churchill Agence Web.

Bemiddelaar

In overeenstemming met artikelsL.616-1 en R.616-1 van het Franse Wetboek voor Consumentenrecht heeft ons bedrijf een systeem van consumentenbemiddeling opgezet. Dit is de geselecteerde bemiddelingsinstantie: 
 
SAS CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION. Bij geschillen kan de consument een klacht indienen op de website 
 
http://cnpm-mediation-consommation.eu of per post door te schrijven naar CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION 
 
27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND

Intellectuele-eigendomsrechten op de gepubliceerde inhoud  

FICHET garandeert en verklaart hierbij dat het beschikt over de eigendomsrechten of gebruikslicenties voor alle patenten, de reproductie, de knowhow en andere intellectuele-eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie, die het bedrijf nodig heeft voor de volledige en effectieve uitvoering van het contract; voor zover dat nodig is, verklaart FICHET ook dat het zich houdt en zal blijven houden aan alle verplichtingen die het is aangegaan als voorwaarde voor de toekenning van de genoemde rechten. 

Bel-me-niet-lijst

Overeenkomstig artikel L.121-34 van het Franse Wetboek voor Consumentenrecht wordt eraan herinnerd dat indien de klant, buiten de relatie met het bedrijf, geen telefoontjes in het kader van marktonderzoek wenst te ontvangen, hij zich gratis kan inschrijven op de Bel-me-niet-lijst van de dienst Bloctel (https://www.bloctel.gouv.fr).